Kadra

Dr Violetta Ciećko

Dr Edyta Rachfał

Dr Jacek Rachfał
Dr Jacek Rachfał – nauczyciel języka angielskiego od 1984 r. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył kursy zawodowe w Dublinie, Canterbury i Liverpool. Od 1990 pracownik NKJO w Przemyślu. Od 2009 pracownik PWSW w Przemyślu na stanowisku wykładowcy. Praca doktorska z dziedziny językoznawstwa obroniona w 2014 roku. więcej »

 Dr Olga Solarz

Dr Olga Solarz – etnolożka i ukrainistka. 1994–1999 – studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), praca magisterska – „Poetyka zaklęć ukraińskich”. 1999–2003 – studia doktoranckie we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (Katedra Folklorystyki), praca doktorska – „Ukraińskie zaklęcia ludowe – zagadnienia pochodzenia i poetyki” więcej »

Mgr Monika Adamowicz


Mgr Paweł Cisło
Mgr Paweł Cisło – wykładowca PWSW, nauczał w szkole średniej, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, na kursach językowych. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz studiów podyplomowych w zakresie Komputerowych Systemów Przetwarzania Informacji na AGH

Mgr Agnieszka Andrzejewska