Kadra

Dr Olga Solarz

Dr Olga Solarz – etnolożka i ukrainistka. 1994–1999 – studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), praca magisterska – „Poetyka zaklęć ukraińskich”. 1999–2003 – studia doktoranckie we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (Katedra Folklorystyki), praca doktorska – „Ukraińskie zaklęcia ludowe – zagadnienia pochodzenia i poetyki”.


Dr Edyta Rachfał

Dr Jacek Rachfał

Dr Jacek Rachfał – nauczyciel języka angielskiego od 1984 r. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył kursy zawodowe w Dublinie, Canterbury i Liverpool. Od 1990 pracownik NKJO w Przemyślu. Od 2009 pracownik PWSW w Przemyślu na stanowisku lektora. Praca doktorska z dziedziny językoznawstwa obroniona w 2014 roku.


Mgr Monika Adamowicz 
Mgr Monika Adamowicz – nauczyciel języka angielskiego od 1993 roku. Studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmioty prowadzone według autorskich programów nauczania