Ogłoszenia

30 października 2018

Przypomnienie dla III LS i III FP

Przypomnienie o obowiązku uczestniczenia III LS i III FP w zajęciach z przedmiotu z zakresu nauk społecznych – wykład 30 godz. w semestrze zimowym ...
26 października 2018

Informacja dla II roku Filologii angielskiej!

Zajęcia z przedmiotu: Kreowanie wizerunku publicznego są obowiązkowe dla Specjalizacji: Business English oraz Specjalizacji: Psychologia mediów i Public Rel...
24 października 2018

Ogłoszenie Samorządu Studentów PWSW

Samorząd Studentów zwraca się z prośba o przesłanie następującej informacji do studentów ( wiadomość do starostów i maile grupowe )   W dniu 29....