Aktualności

19 stycznia 2018

Festiwal Kolęd Pogranicza już za nami – FOTORELACJA


Rok 2018 w Instytucie Humanistycznym PWSW rozpoczął się z przytupem. 16 stycznia 2018 r. w auli PWSW odbył się Festiwal Kolęd Pogranicza, impreza stanowiąca unikalne połączenie refleksji naukowej, żywej dyskusji oraz muzyki. Festiwalowi towarzyszyła ekspozycja ikon przemyskiej artystki Małgorzaty Dawidiuk.

Pomysłodawcą oraz patronem naukowym przedsięwzięcia był profesor Jerzy Bartmiński założyciel i pierwszy dyrektor przemyskiej polonistyki. Trudy organizacyjne wzięła na siebie w głównej mierze pani dr Agnieszka Gocal, kierująca od tego roku Zakładem Filologii Polskiej PWSW.

W części konferencyjnej wydarzenia uwagę przyciągnął swoisty polsko-ukraiński “pojedynek”. Profesor Jerzy Bartmiński omawiając polskie tradycje “szczodrowania” i kolędowania  zilustrował swój referat występem zespołu “Krasiczanki”. W odpowiedzi, reprezentujący Uniwersytet Lwowski prof. Vasyl Ivaškiv omówił wybrane motywy kolęd ukraińskich w towarzystwie śpiewaczek zespołu “Ansamble Czeremosz”, które zaprezentowały kilka tradycyjnych kolęd  zza naszej wschodniej granicy. Zwycięzcy ani przegranego w tym starciu wskazać nie sposób, ale wygranymi na pewno czuli się licznie zgromadzeni na auli słuchacze.

Jedną z prelegentek była dr Olga Solarz z Instytutu Humanistycznego PWSW, która opowiedziała o swoich badaniach tradycji bożonarodzeniowych na terenie powiatu turczańskiego. Dzięki prezentowanym przez nią materiałom filmowym uczestnicy festiwalu mogli m.in. przeżyć niemal osobiście wieczór wigilijny w bojkowskiej chacie.

Dyskusję panelową pełną m.in. trudnych pytań o możliwość wspólnego polsko-ukraińskiego kultywowania tradycji świątecznych i kolędniczych w Przemyślu i okolicach poprowadził red. Marek Cynkar. W dyskusji wziął udział ksiądz Stanisław Bartmiński, prof. Olga Popowicz, Janusz Czarski oraz dr Mateusz Pieniążek.

Na koniec wystąpił Chór Akademicki PWSW oraz zespół folklorystyczny z Ukrainy “Koralik”.

Wspólnego kolędowania nie zabrakło także podczas uroczystego obiadu zamykającego imprezę. Wszyscy zgodnie wyrażali nadzieję i oczekiwanie, że Festiwal Kolęd Pogranicza będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

Prof. Jerzy Bartmiński z zespołem “Krasiczanki”, fot. T. Bielański

Prof. Vasyl Ivaškiv i zespół “Ansamble Czeremosz”, fot. T. Bielański

 

Komunikat prof. Jerzego Bartmińskiego po Festiwalu