Aktualności

16 maja 2018

Konferencja “Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków” już za nami


Ponad 100 naukowców z najważniejszych ośrodków akademickich z całej Polski podejmowało w dniach 24-26 kwietnia 2018 rozważania na temat pisarzy i tekstów związanych z Podkarpaciem. Organizatorem konferencji odbywającej się w Rzeszowie oraz w Przemyślu był Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Część przemyska konferencji odbyła się w czwartek 26 kwietnia.

Obrady w Auli PWSW otworzył rektor PWSW dr Paweł Trefler. Zabierający głos prelegenci zgodnie wyrażali uznanie dla wielkiego rozmachu, wysokiego poziomu merytorycznego i doskonałej organizacji tego naukowego przedsięwzięcia. Powszechnie wyrażano też przekonanie, że efektem konferencji, a zwłaszcza pokonferencyjnych publikacji będzie trwałe wpisanie Podkarpacia na literacką mapę Polski. Swoje wystąpienia wygłosili także wykładowcy przemyskiej polonistyki: dr Agnieszka Gocal, dr Jan Musiał oraz dr Jan Zięba. Wcześniej, w rzeszowskiej części konferencji, która odbyła się we wtorek 24 kwietnia pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, swoje wystąpienia wygłosili także prof. Maria Krauz oraz prof. Marek Nalepa.

Warto podkreślić, że specjalnym gościem oraz referentem przemyskiej części konferencji była dr Nina Taylor-Terlecka, wdowa po Tymonie Terleckim urodzonym w Przemyślu wybitnym przedstawicielu emigracyjnej kultury polskiej.

Zdjęcia: T. Bielański