Aktualności

27 sierpnia 2018

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 17 – 18 listopada 2018 r. w PWSW!


KONIEC REJESTRACJI!

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 17 – 18 listopada 2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Rejestracja kandydatów: 22.08.2018 – 15.10.2018 lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce egzaminu: Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wysłać jego skan na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

Warunkiem zarejestrowania kandydata na egzamin jest zaksięgowana wpłata.

Po rejestracji nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty:

poziom B1 (dorośli) – 513.34 zł (120 euro)

poziom B2 (dorośli) – 598.90 zł (140 euro)

poziom C1 (dorośli) – 684.46 (160 euro)

poziom C2 (dorośli) – 770.00 zł (180 euro)

Wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie

podana później).

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wpłaty należy dokonać w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wpłata.

Średni kurs euro z dnia 31.07.2018 r.: 4,2779

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT INGBPLPW

IBAN PL

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

Adres e-mail, telefon kontaktowy: certyfikat.polski@pwsw.pl ; (16) 735 52 23

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html