Aktualności

10 listopada 2019

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 25-26 stycznia  2020 r.


Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 25-26 stycznia  2020 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Rejestracja kandydatów: od 25.11.2019 r. do wyczerpania miejsc.

Miejsce egzaminu: Zakład Filologii, Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

 

Jak się zarejestrować na egzamin?

 

wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wysłać jego skan na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Zakład Filologii, Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

 

wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 7 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl

 

Brak opłaty do 7 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Po rejestracji nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Opłaty: 

poziom B1 (dorośli) –  511,40 zł (120 euro)

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie

podana później).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,  wpłaty należy dokonać w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wpłata.

 

Średni kurs euro z dnia 31.10.2019 r.: 4.2617

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

 

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT    INGBPLPW      

IBAN    PL

 

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34  

40-086  Katowice

 

 

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

 

Adres e-mail, telefon kontaktowy:  certyfikat.polski@pwsw.pl ;  (16) 735 52 23

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji. 

Przydatne informacje o egzaminie:

 

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html