Kontakt

 • ul. Książąt Lubomirskich 4
  Kolegium Wschodnie
  pokój 110A

 • (16) 735 52 23

 • polonistyka@pwsw.pl

 • p.o. Dyrektor Instytutu Humanistycznego
  dr Agnieszka Gocal

  Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej
  dr Violetta Ciećko

  Kierownik Zakładu Filologii Polskiej

  Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej
  dr Olga Solarz