Ogłoszenia

26 lutego 2019

Szkolenie BHP

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zorganizowania  dodatkowego terminu wykładu z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pierwszego roku,...
26 lutego 2019

Stypendium socjalne!

Szanowni Państwo! do 28 lutego  2019 r., należy złożyć wnioski stypendialne na semestr letni. ...
12 lutego 2019

Ważna informacja dla III FA!

Szanowni Państwo, na VI semestrze obowiązuje Przedmiot z zakresu nauk społecznych w wymiarze 30 godzin – wykład, 2 ECTS. Przedmiot ten należy wybrać...