Kadra

mgr Beata Bartman
 reporterka i wydawca programu informacyjnego ” Aktualności ” TVP Rzeszów. Autorka ponad 5 tysięcy materiałów przygotowanych na antenę regionalną i ogólnopolską. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. więcej »

dr Agnieszka Gocal


prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 
Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski – Prof. zw. UJ, prodziekan Wydziału Polonistyki UJ; w latach 2004-2005 dyrektor Instytutu Polonistyki PWSW w Przemyślu. Kierownik Zakładu Literatury XX wieku i Teorii Literatury Instytutu Polonistyki PWSW; członek Jury Literackiej Nagrody Nike (2003-2005 );członek jury Nagrody im. Kościelskich, członek zarządu PEN-Clubu, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

mgr Ewelina Kasperska

 polonistka, absolwentka PWSW w Przemyślu, następnie UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka UMCS. W ramach zagadnień językoznawczych zgłębia problemy semantyki tekstu artystycznego.

dr Dariusz Markiewicz


dr Jan Musiał

polonista, literaturoznawca, starszy wykładowca w Instytucie Polonistyki PWSW.


dr Jan Zięba

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończył studia polonistyczne (1999), a następnie obronił doktorat (2005) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 prowadzi zajęcia w Instytucie Polonistyki PWSW w Przemyślu. Autor m.in. książek: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny (Kraków 2000), Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków 2006). Opracował Wybór pism krytycznych Stefana Napierskiego (Kraków 2009).


dr Beata Żywicka