Rekrutacja

FILOLOGIA POLSKA specjalność: “Media – Język – Kultura”

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa. Dokumenty można składać do

1 października 2018 r.

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 października 2018 roku.

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

  1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca)
  2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW (Instytut Humanistyczny pokój 111  Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu ( Instytut Humanistyczny) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia Filologia polska   .

 

Rekrutacja elektroniczna:

E-rekrutacja

 

Potwierdzanie efektów uczenia się w Instytucie Filologicznym Na kierunku Filologia polska

Od  roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Filologia polska mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.   

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się – do pobrania.

 

Miejsce składania dokumentów: 

Instytut Humanistyczny

Książąt Lubomirskich 4

37- 700 Przemyśl

budynek: Kolegium Wschodnie, 1 piętro, pokój 111

 

Kontakt: 

polonistyka@pwsw.pl

tel. 16-735 5223

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Polski 

zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Jeśli jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adresstudiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w bibliotece PWSW  pok. 1

ENG. If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

UKR. Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl – отримаєш детальнішу інформацію. Пункт інформаційно -рекрутаційний для іноземців знаходиться в приміщенні бібліотеки  к.1

e-mail: studiujwpolsce@pwsw.pl